Soundcraft Spirit M-12

Analog lydmikser, 12 mono, 4 stereo, 4 aux