2008

Postet:

Scream 2008

Foto: Konsertsystemer LLB AS

Årets Eksteriør Tryvann
Meyer Sound Milo/700HP. 24 topper, 16 subber. Galileo prosessor. Mobilkran