2008

Postet:

Monopol 2008

Foto: Konsertsystemer LLB AS

Lydbuss
2 Tak med forskjellig oppsett fra hvert show. Totalt 70kvm tak, 5.5m høyt. Diverse bevegelig lys