Nordic Rentals A/S (DK) og Konsertsystemer LLB A/S (NO) fusionerer

To af markedslederne inden for udlejning af lyd, lys, billede og scener i Danmark og Norge,
Nordic Rentals A/S (DK) og Konsertsystemer LLB A/S (NO) har indgået en aftale om fusion fra 1.januar 2019.

Vi befinder os i en branche med konstant udvikling, og der er derfor en række fordele ved en fortsat konsolidering af markedet.
De to virksomheder er meget ens med hensyn til struktur og ledelsesstil, og ikke mindst er vores udstyr kompatibelt. Vi er desuden gået den samme vej i den tekniske udvikling over en årrække.
I tillæg kan nævnes at de 2 selskabers højsæson ikke er den samme, hvilket betyder øgede synergier i udnyttelse af både udstyr og personale.

Fusionen mellem Nordic Rentals A/S og Konsertsystemer A/S vil føre til en udvidet kompetence-udveksling og -udvikling, samt et tværfagligt samarbejde på tværs af landegrænserne.
De to selskaber er begge totalleverandører inden for lyd, lys, billede, og scener, men vil samtidigt supplere og understøtte hinandens tjenester og projekter. En samlet investeringsprofil og en større udnyttelse af den eksisterende udstyrsportefølje, vil øge vores konkurrenceevne og mobilitet.

Samlet vil selskaberne kunne tilbyde endnu større og bredere kompetencer, have en mere rationel drift og kunne give vores kunder et bredere og bedre totaltilbud på deres produktioner.
Det vil samtidigt styrke vores selskaber og sikre arbejdspladserne for vores 125 medarbejdere på vores fem lokationer i Løsning, København, Oslo, Bergen og Ålesund i årene der kommer.

Ud over de fordele som fusionen medfører, bliver der ikke nogen ændringer for vores kunder.

Begge selskaber vil forsat beholde deres navn og alle ansatte fortsætter i de samme stillinger som de bestrider nu.

Vi glæder os til et spændende og udviklende 2019, og hvis du har yderligere spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte Torben Sjøberg Pedersen på tp@nordic.dk

Tilbake